Berichten

Groene warmte in de praktijk

Hoe ga je als lokaal bestuur aan de slag met groene warmte? Welke stappen doorloop je? Welke instrumenten zet je in? Je kreeg een antwoord op deze vragen tijdens webinars op 28 oktober en 16 november 2021.  Twee lokale besturen gaven een actuele stand van zaken:

Evergem: van visie tot warmtezoneringsplan

Gemeente Evergem toont hoe kleinere gemeenten aan de slag gaan met groene warmte. De gemeente legt uit waarom en hoe zij een warmtezoneringsplan opmaakten. Ze geven je inzicht in wie de belangrijke partners zijn en wat je rol is als gemeente.

Stad Brugge: een warmtezoneringsplan als wegwijzer

Stad Brugge deelt inzichten over het proces dat de stad doorliep voor de opmaak van het warmtezoneringsplan. Je leert hoe de stad het warmtenet in de praktijk wil realiseren en welke drempels je hierbij kan ervaren.