Berichten

Klimaatgezond renovatie-advies: oproep lokale besturen

De Provincie wil het bestaande renovatieadvies voor particuliere woningeigenaars in Oost-Vlaanderen verruimen met extra aandacht voor klimaataspecten. Thema’s als hittebestendig wonen, infiltratie, opslag en gebruik van hemelwater komen daarbij aan bod.

De Provincie zoekt steden of gemeenten die op korte termijn mee willen pionieren. Lokale besturen kunnen met dit gratis aanbod proefdraaien in een of meer wijken/straten waar klimaatacties op het publieke domein staan gepland. Stuur voor 11 juli 2021 je kandidatuur en beknopte motivering naar dubo@oost-vlaanderen.be. De adviesbezoeken worden ingepland in 2022.