Provincie Oost-Vlaanderen steunt Energieambassadeurs 2019 met 202 817 EUR
Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst
Oost-Vlaamse organisaties, zoals lokale besturen, scholen en verenigingen kunnen bij de Provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie.

28 organisaties dienden een project in, 12 werden geselecteerd als Energieambassadeur 2019. De geselecteerde projecten krijgen van de Provincie een totaal subsidiebedrag van 202 817 EUR.

De Provincie ondersteunt deze projecten niet alleen financieel, maar zorgt ook voor de expertise en de kennisdeling. Ieder project krijgt een meter of peter die tijdens het projectjaar de organisaties ondersteunt en begeleidt bij de concrete uitwerking van hun energieproject.

Arbeid en Milieu

Arbeid en Milieu

Arbeid & Milieu test met ‘Samen (Zonne)Energie Winnen’ een nieuwe methode uit om werknemers mede-eigenaar te maken van een zonnepaneleninstallatie op het dak van hun bedrijf. Met een wedstrijd en prospectie selecteert Arbeid & Milieu hiervoor een geschikt bedrijf of organisatie. Tegelijk rolt Arbeid & Milieu een energiebesparingscampagne uit door begeleiding van een energieteam van werknemers.

Energiecoöperatie EnerGent

Energiecoöperatie EnerGent

Energiecoöperatie EnerGent wil het aantal collectieve renovatieprojecten opkrikken en test in ‘Wijkwerf Merelbeke en Destelbergen’ een nieuwe communicatie- en sensibiliseringsstrategie uit, in samenwerking met de Universiteit Gent.

Zelzate Lekker Warm

Zelzate Lekker Warm

In ‘Zelzate lekker warm’ rolt de Bond Beter Leefmilieu een pilootproject uit rond groene warmte. Door een participatieve aanpak werkt de Bond op collectief en individueel vlak aan groene warmte.

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken wil met een tweede editie van de ‘Burgerschool Oost-Vlaanderen’ nieuwe klimaatpioniers opleiden en bestaande of opstartende burgerinitiatieven versterken. De focus ligt deze keer op deel- en herstelinitiatieven.

Zonnehoeve|Living+ vzw

Zonnehoeve|Living+ vzw

Zonnehoeve|Living+ vzw uit Eke-Nazareth biedt ondersteuning aan personen met een beperking bij het aspect van wonen en werken. Met ‘Energieambassadeur zonder beperking’ wil de organisatie fietsenstallingen met zonnepanelen plaatsen op twee locaties waar personen met een beperking gehuisvest zijn. Daarnaast zet het project in op meten en besparen van energie bij de doelgroep.

Resultaten van het project:
Door de uitgevoerde investeringen en de nodige sensibilisering werd er 32% minder autokilometers afgelegd dan het jaar voordien. (corona!) Medewerkers namen bovendien meer de fiets voor hun woon-werkverplaatsing in vergelijking met de voorgaande jaren. Als laatste werden 90% energieverslindende elektrische toestellen vervangen door energiezuinige toestellen.

gemeentebestuur Denderleeuw

gemeentebestuur Denderleeuw

Het gemeentebestuur van Denderleeuw investeert in een biomassa-installatie voor de nieuwe site Veldstraat. De biomassa-installatie zal draaien op houtig snoeiafval dat de eigen groendienst en vrijwilligers van Natuurpunt verzamelen. De installatie verwarmt het nieuwe gebouw waar het stadsbestuur de gemeentelijke technische dienst en brandweer zal huisvesten.

Ecolife

Ecolife

Ecolife wil met een ‘Burgerbudget’ kleinere tot middelgrote gemeenten begeleiden in de ondersteuning van burgers en hun lokale energieprojecten. Burgers met impactvolle projectvoorstellen krijgen een burgerbudget om hun idee te realiseren. De gemeente doet ervaring op rond burgerparticipatie in energieprojecten.

Resultaten van het project:
Het project Burgerbudget van Ecolife liep 31 maart 2021 ten einde. In de Oost-Vlaamse gemeenten Erpe-Mere en Kruisem werd het Burgerbudget succesvol uitgerold. Ecolife ontwikkelde de leidraad ‘Burgerbudget: impactvolle energieprojecten voor en door de burgers van je gemeente.’ Deze leidraad bevat onder meer de methodiek, een voorbeeldreglement en stappenplan. De leidraad werkt inspirerend om zelf aan de slag te gaan.

Interesse om zelf aan de slag te gaan met het Burgerbudget in jouw gemeente? Naast de leidraad biedt Ecolife ook begeleiding op maat aan. Dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen betalen Oost-Vlaamse lokale besturen slechts 50% van de kostprijs. Meer info vind je terug in het
omgevingscontract.

!DROPS vzw

!DROPS vzw

In ‘De Duurzaamste Buurt’ zoekt !DROPS vzw uit hoe je via een participatief traject het meeste milieuwinst kan boeken. In twee Gentse wijken en in samenwerking met tal van buurtorganisaties zoeken ze naar oplossingen op maat van de wijk, die ze vervolgens uittesten.

Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert

Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert

Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert uit Sinaai plaatst binnenkort energiezuinige ledverlichting op het voetbalterrein en koppelt hieraan een inspirerende communicatie- en sensibiliseringcampagne waarbij ze iedereen betrekken. Zo geven ze het goede voorbeeld aan andere sportclubs.

Resultaten van het project:
Door het plaatsen van energiezuinige ledverlichting bespaarde de sportvereniging maar liefst 66% energie t.o.v. het voorgaande jaar. (Dit valt grotendeels toe te schrijven aan de nieuwe verlichting. Maar ook het sluiten van de kantine en algemeen verminderde activiteiten dragen hiertoe bij.)

De V.O.S. Reinaert maakte i.h.k.v. het project een draaiboek op voor andere sportverenigingen over hun werkwijze en geleerde lessen.

Climate Co2nscious

Climate Co2nscious

De BUSO-school VTS 3 uit Sint-Niklaas installeert ledverlichting in 2 technische leswerkplaatsen. Het project Climate Co2nscious is een aanknopingspunt voor de verdere uitwerking van een doorgedreven klimaateducatie bij leerlingen en leerkrachten.

Resultaten van het project:
Verschillende zaken inzake klimaat kwamen aan bod: het invoeren van herbruikbare draagtassen voor het groentewinkeltje, meten van de luchtkwaliteit in de klassen, het bouwen van een oplaadstation voor batterijen van elektrische fietsen …. Door het plaatsen van energiezuinige ledverlichting in 2 technische werkplaatsen werd bespaard om de energiefactuur. Het was evenwel niet na te gaan hoeveel besparing er gerealiseerd werd daar de lokalen amper gebruikt werden gezien de corona-maatregelen in deze projectperiode. De projectresultaten werden uitgedragen naar de andere scholen binnen de scholengemeenschap.

Voor jou wil ik boodschappen doen,… zoals in de tijd van toen!

Voor jou wil ik boodschappen doen,… zoals in de tijd van toen!

Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Gent wil voor zijn bejaarde bewoners ecologisch verantwoord shoppen. Met het project ‘Voor jou wil ik boodschappen doen … zoals in de tijd van toen!’ kocht het centrum een elektrische bakfiets. Zo kan de auto, waarmee tot nu boodschappen gebeurden voor de minder mobiele bewoners, op stal blijven. Het woonzorgcentrum zet in op lokale economie en korte keten: dichtbij, lokaal en afvalarm, net zoals in de tijd van toen!

Resultaten van het project:
Ondanks de geldende corona-maatregelen tijdens de projectperiode, reduceerde het woonzorgcentrum de CO2-uitstoot met maar liefst 15%! Dit door het gebruik van de elektrische bakfiets i.p.v. de wagen.

STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’

STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’

De praalwagens in de jaarlijkse stoet van Aalst Carnaval zijn sterk vervuilend en energie-intensief. Met het STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’ wil Stad Aalst samen met de carnavalsgroepen de dieselgeneratoren vervangen door batterijen op groene stroom.

Stad beloond voor het vervangen van vervuilende carnavalswagens