Aanbod Provincie Oost-Vaanderen nav Vlaams Klimaat- en Energiepact

De Vlaamse regering keurde op 4 juni 2021 het Lokaal Klimaat en Energiepact goed.

Met dit pact wil Vlaanderen tussen nu en 2030 samenwerken met lokale besturen om klimaatdoelstellingen waar te maken. Daarbij wordt een sterke financiële ondersteuning voorzien.

Voorwaarde is dat de gemeente ook instapt in het Burgemeestersconvenant 2030.

Steden en gemeenten krijgen tot 29 oktober 2021 tijd om het pact te ondertekenen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt reeds lang actief de 60 lokale besturen. We combineren expertise, terreinkennis, ervaring. We doen dit o.a. via de opmaak van lokale en regionale klimaatplannen, het uitgebreid aanbod in het Omgevingscontract, via talrijke subsidies.

Hier vind je ons aanbod per werf van het Vlaams Klimaatpact

Provinciebestuur maakt Het Gentbos integraal wandeltoegankelijk

In provinciaal natuurdomein Het Gentbos in Merelbeke werd een nieuw toegangspad aangelegd. Het pad voert bezoekers die gebruik maken van een rolstoel of buggy tot in het hart van Het Gentbos. Zo kunnen ook personen met een aangepaste mobiliteit er volop genieten van de natuur. Het provinciebestuur investeerde ruim 23 000 EUR in dit extra brede knuppelpad. Het pad is op woensdag 9 juni enthousiast ingewandeld door de bewoners van woonzorgcentrum Het Berkenhof uit Merelbeke.

“Elke inwoner heeft recht op nabije en toegankelijke natuur.  Voor rolstoelgebruikers is een bosbezoek niet vanzelfsprekend omdat er geen verharde paden zijn. Dit nieuwe pad verzoent twee werelden: het biedt een vlotte toegang aan personen met een aangepaste mobiliteit en respecteert de natuurlijke bodem.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Multifunctioneel en integraal toegankelijk

“Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik nog eens in een bos kwam. Het is hier zo schoon. Ik ben blij dat ik hier nu weer kan komen. Als kind kwam ik hier dikwijls spelen en kastanjes rapen.”

Jeanine Van De Vyver, 84 jaar, afkomstig uit Dikkelvenne, woont in WZC Het Berkenhof

Het verhoogde houten pad vertrekt vanop de parking aan de Poelstraat, is 111 meter lang en voert bezoekers met een rolwagen meteen tot in het hart van het bos. Het pad eindigt op een droger deel van het bos, nabij de vijver en vlakbij de grote natuurspeelzone. Ideaal voor jonge gezinnen met kleine kinderen. Bezoekers worden meteen ondergedompeld in de natuurlijke bossfeer, die positief doorwerkt op lichaam en geest.

Het verhoogde pad staat op korte paaltjes en bestaat uit dwarse houten latten. Stevige stootranden verhinderen dat rolwagens naar beneden zouden rollen. Een draadnet bovenop zorgt voor antislip in winterse omstandigheden. Op een viertal plekken is extra verbreding aangebracht waar kan gewacht worden om tegenliggers te laten passeren. De informatieborden in het bos staan bewust laag opgesteld: op ooghoogte van rolstoelgebruikers en kinderen.

Het toegangspad werd met de hand gemaakt en geplaatst door het maatwerkbedrijf Natuur- en Landschapszorg uit Gent. Het provinciebestuur doet vaak een beroep op groenbedrijven uit de sociale economie. Zo geeft het provinciebestuur nieuwe kansen aan natuur en aan mensen.

In natte periodes biedt het pad ook een droge en veilige toegang aan alle wandelaars. Het Gentbos, zo’n 28 ha groot, is van nature een nat moerasbos en kan er aan lager gelegen ingangen soms modderig bij liggen.

Verharding droogt de bodem uit

Verharde paden in bossen en natuurgebieden zijn niet aangewezen omdat ze een deel van de bosbodem innemen. Zo wordt infiltratie van regenwater verhinderd en hebben planten minder ruimte om te groeien en bloeien. In Het Gentbos groeien vooral modderminnende beuken. Deze zijn bedreigd door lange periodes van droogte. Een verhoogde constructie op palen met spleten tussen de planken helpt tegen droogte, die door de klimaatverandering veroorzaakt wordt. Het regenwater vloeit doorheen het pad naar de grond en kan zo rustig infiltreren. De bodem blijft beschikbaar voor planten die graag in vochtige omgeving groeien. De typische flora van natte bossen, zoals bijvoorbeeld speenkruid, kan ongestoord uitgroeien en zich verder verspreiden. Dat de bodem niet plat getrappeld wordt, is bovendien zeer gunstig. Een echte win-win dus, zowel voor de bezoekers als voor de biodiversiteit van dit provinciaal natuurdomein.

Vernieuwd bezoekersonthaal

Vorige zomer werd de parking van Het Gentbos al volledig vernieuwd en heraangelegd met waterdoorlatende grasbetontegels en een aanpalende infiltratiezone met wadi. In het midden van de parking ligt een smalle klassieke betonstrook. Die is bewust aangelegd om het rijcomfort van rolstoelgebruikers, kinderwagens en fietsers te verhogen.

Fietsen – ook mountainbiken – blijft verboden in Het Gentbos. Er zijn daarom aan drie van de vier ingangen nieuwe fietsenstallingen geplaatst, onder meer op de parking aan de Poelstraat. Fietsers kunnen de fiets veilig stallen en vastmaken en te voet Het Gentbos intrekken.

Later dit jaar zullen nog enkele natte plekken op het vaste wandelparcours in Het Gentbos worden voorzien van een gelijkaardig knuppelpad.

Vanwege het natuurlijk gevoel en de sterke bosbeleving, valt Het Gentbos in de smaak bij de jeugd, wandelaars en aanhangers van yoga of bosbaden. Door de korte afstand tot de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad, vinden veel Gentenaars er de weg naartoe.

8 op 10 kiest voor een thuisbatterij bij groepsaankoop zonnepanelen Provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert dit jaar voor de vijfde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Al ruim 3 500 Oost-Vlamingen schreven zich in voor de nieuwste groepsaankoop. Zonnepanelen plaatsen is nog steeds een goede investering. Bij de inschrijvers kiest 80 % al voor een thuisbatterij!

Investeren blijft interessant

“Ook met het wegvallen van de terugdraaiende teller blijft de investering in zonnepanelen interessant voor zowel je portemonnee als het klimaat. Het rendement van je zonnepanelen ligt een pak hoger dan de opbrengst van je spaarboekje en na gemiddeld zeven jaar heeft je installatie zichzelf terugbetaald. Vanaf dan maken je zonnepanelen winst.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Een gezin van vier personen met een verbruik van 4000 kWh, die 12 zonnepanelen plaatsen, betalen hiervoor 3 594,46 EUR. Hiermee kunnen zij gemiddeld op jaarbasis 365,26 EUR besparen op hun energiefactuur en hebben zij op 7,5 jaar hun investering terugverdiend. Dit komt neer op een rendement op jaarbasis van 15%.

Bovendien kan je via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen ook een thuisbatterij toevoegen aan je installatie. Dit maakt je investering nog interessanter. Dankzij een thuisbatterij kan je je zelfconsumptie, dat is wat je zelf verbruikt van de energie die je opwekt, minstens verdubbelen. In de meeste gevallen kan de toevoeging van een batterij deze zelfconsumptie verhogen van gemiddeld 30% naar 60% of soms zelfs 80%.

Concreet zou dit betekenen dat hetzelfde gezin, door een thuisbatterij toe te voegen, een investering doet van 6 578,64 EUR. Hierdoor kunnen ze de jaarlijkse besparing op hun energiefactuur verhogen naar gemiddeld 706,23 EUR. Al na 7,3 jaar hebben ze hun investering terugverdiend en is hun rendement zelfs gestegen naar 17%.

Natuurlijk blijft het een aanzienlijk bedrag, maar er zijn heel wat mogelijkheden om deze investering gespreid te betalen. Ook binnen de groepsaankoop biedt de Provincie deze mogelijkheid aan.

Vorige week werden de eerste installaties geplaatst door de winnende leverancier.

Frank De Groote uit Oostakker, een van de deelnemers, koos bewust om nog zonnepanelen te plaatsen.

Frank vertelt: “Ik heb gekozen voor de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Zonnepanelen. In functie van mijn revalidatie heb ik een zwemspa in mijn tuin geplaatst. In die optiek is het voor mij interessant om dat te gaan doen. En gezien de prijzen van energie die altijd maar stijgen, is het zeker nog interessant om daarmee verder te gaan.”

Frank voegde ineens ook een batterij toe aan zijn installatie.

Nog een maand om in te schrijven

Interesse in zonnepanelen? Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met vrijdag 16 juli 2021. Schrijf je vrijblijvend in op www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen en ontvang meteen een persoonlijk voorstel op jouw maat.

Sluit je huis aan op de zon en bespaar op jouw energie!

Provincie Oost-Vlaanderen bindt de strijd aan tegen waterschaarste

Op woensdag 16 juni keurde de Provincie Oost-Vlaanderen het eerste Oost-Vlaamse actieplan tegen waterschaarste goed. Het ambitieuze plan verzamelt de initiatieven die de Provincie op korte termijn wil realiseren om de droogteresistentie binnen Oost-Vlaanderen te verhogen. Dat is nodig, want door een lage waterbeschikbaarheid is Oost-Vlaanderen gevoelig aan droge periodes.

Oost-Vlaanderen kampte tijdens de afgelopen droge zomers met watertekort. De weinige neerslag die viel, kon de waterreserves onvoldoende aanvullen. Nu heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een ambitieus plan klaarliggen om de effecten van de waterschaarste op termijn te milderen zodat, in geval van droogte, minder crisismaatregelen nodig zijn.

“Het is onze ambitie om de provincie weerbaar te maken tegen de droge periodes waarmee we in de toekomst ongetwijfeld nog vaker geconfronteerd zullen worden. Als provinciebestuur combineren we een grondige terreinkennis met heel wat expertise. Dat maakt ons bestuur bijzonder goed geplaatst om zelf actie te ondernemen. We ondersteunen ook lokale besturen en helpen sectoren bij hun zoektocht naar een slimmer watergebruik.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal waterbeleid

Een evenwicht tussen extremen

Klimaatscenario’s voorspellen niet alleen toenemende droogte, ze voorspellen ook steeds hevigere regenbuien. Naast waterschaarste moet de Provincie zich dus ook blijven wapenen tegen wateroverlast.

In Vlaanderen valt op jaarbasis voldoende regen. Het komt er op aan meer water op te sparen om langere periodes van droogte te kunnen overbruggen.  Dat is niet evident, want sommige maatregelen tegen waterschaarste zullen het risico op wateroverlast net verhogen. Het provinciebestuur weegt de gevolgen van de mogelijke maatregelen tegen waterschaarste daarom steeds zorgvuldig af en maakt daarbij gebruik van een groeiend realtime meetnet voor waterpeilen.

Vier krachtlijnen

De Provincie formuleert in het actieplan vier krachtlijnen om waterschaarste te verminderen. De eerste krachtlijn is de bevordering van infiltratie. Op die manier kan het grondwater aangevuld worden. Vlaanderen heeft een hoge bevolkingsdichtheid en is met voorsprong de meest verharde regio van Europa. 16% van onze oppervlakte is verhard, dubbel zoveel als het Europees gemiddelde. Om ervoor te zorgen dat er meer hemelwater kan infiltreren naar het grondwater wordt bijvoorbeeld de installatie van peilgestuurde drainage op landbouwvelden gestimuleerd.

De tweede krachtlijn is de bevordering van de sponswerking van het landschap. Regenwater moet meer tijd en ruimte krijgen om in de bodem te worden opgenomen. Dit kan door de ontwikkeling van natte natuurgebieden.

Voor de realisatie van de derde krachtlijn, water vertraagd afvoeren, wordt onder meer onderzoek gedaan naar de inzet van natuurlijke vegetatie om water te vertragen zonder daarbij wateroverlast te veroorzaken. De Provincie onderzoekt ook welke bestaande stuwen en pompen kunnen worden ingezet voor een vertraagde waterafvoer.

De vierde en laatste krachtlijn gaat over slim watergebruik. Om waterschaarste structureel en duurzaam aan te pakken zal ook de gebruiker zijn waterverbruik in vraag moeten stellen. Het gazon sproeien en het toilet spoelen met drinkwater zijn voorbeelden van onzorgvuldig watergebruik. De Provincie stimuleert rationeel en circulair watergebruik onder andere door de promotie van druppelirrigatie en een aanbod aan alternatieve waterbronnen. Zo gaat ze na of er tijdens de zomer overtollig hemelwater kan worden onttrokken uit overstromingsgebieden.

Provinciale middelen voor 790 zonnepanelen op dak crematorium Aalst

Dankzij de financiële bijdrage van de Provincie Oost-Vlaanderen, installeerde Intergemeentelijke Samenwerking Westlede -uitbater van de drie Oost-Vlaamse crematoria in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst-  recent 790 zonnepanelen op het dak van het crematorium in Aalst. Deze investering in duurzame energie helpt de klimaatambities van zowel IGS Westlede als het provinciebestuur te realiseren. Het is een voorbeeld en tegelijk een oproep voor meer investeringen in groene energie.

“De transitie naar 100% hernieuwbare energie is een hoeksteen van ons provinciaal klimaatbeleid. Daarom organiseert de Provincie momenteel de 5de groepsaankoop zonnepanelen. Er is nog veel potentieel voor zonnepanelen. Het dak van het crematorium in Aalst is een zeer zichtbare plek. Met deze installatie van de zonnepanelen nemen we onze gedeelde voorbeeldfunctie op.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

 

Vijfde groepsaankoop zonnepanelen

De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert momenteel voor de vijfde keer een groepsaankoop zonnepanelen. Ook na het wegvallen van het principe van de terugdraaiende teller blijven zonnepanelen een interessante investering die bijdraagt aan een duurzame energietransitie. Inwoners van Oost-Vlaanderen kunnen opnieuw gratis en vrijblijvend inschrijven voor deze groepsaankoop die nog tot 16 juli loopt. Ook KMO’s, zelfstandigen of vzw’s kunnen gebruik maken van het aanbod. Gemiddeld is er een prijsvoordeel van 36% korting op de gangbare marktprijzen. Nieuw is het aanbod voor een thuisbatterij.

CO2-neutraal

“Onze zonnepaneleninstallatie op Siesegem past binnen een breder plan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen zetten we hierin opnieuw een belangrijke stap vooruit. Over de levensduur van de installatie zal drie miljoen kg CO2-uitstoot worden vermeden. Vanzelfsprekend past deze investering ook binnen de ambities van het Burgemeestersconvenant die de Stad Aalst ondertekende, om de uitstoot van CO2 op het gemeentelijk grondgebied tegen 2030 met 40% te verminderen.”

Hans Masuy,  directeur IGS Westlede

De bijna achthonderd zonnepanelen op het dak van het crematorium zullen naar verwachting 269 MWh per jaar produceren. De zonnepanelen zullen niet enkel in belangrijke mate in de eigen energiebehoefte van het crematorium voorzien. Naar schatting één derde van de groene stroom zal geïnjecteerd worden op het net om aan bijna 30 gezinnen groene stroom te leveren. Dat loopt  via een platform dat op transparante wijze en expliciet de producent en consument van groene stroom aan mekaar koppelt. Bovendien wordt per jaar 132 ton CO2-uitstoot vermeden.

Duurzame visie

Niet alleen de elektriciteit in het crematoriumgebouw wordt grotendeels CO2-neutraal. Ook het wagenpark van  IGS Westlede bestaat vandaag al voor de helft uit volledig elektrische voertuigen. IGS Westlede wil ook tegen 2024 het al doorgedreven gebruik van restwarmte verder optimaliseren en onderzoekt de realisatie van warmtenetten naar externe verbruikers. Sinds enkele jaren is ook het domeinbeheer op de drie sites in Oost-Vlaanderen fauna- en floravriendelijker, met ecologisch maai- en snoeibeheer, permanente bloemenweiden, natuurlijke waterpartijen en vlinder- en bijvriendelijke aanplant.

Versneld klimaatneutraal

Op 6 mei 2021 keurde het provinciebestuur het vernieuwd klimaatactieplan 2021-2025 goed. Daarin streeft de Provincie naar een versnelde klimaatneutraliteit tegen 2040. Eén van de vijf speerpunten waarop het klimaatactieplan inzet is een zelfvoorzienende provincie dankzij duurzame energie. Bedrijven of organisaties die niet alleen voorzien in de eigen energievoorziening maar ook groene stroom injecteren op het net, zoals IGS Westlede, zijn een belangrijke schakel om daartoe te komen.

VRT

TVOost

Nieuwsblad

HLN

Olga de Otter trekt door Oost-Vlaanderen

De zeldzame otter is bezig aan een terugkeer in Vlaanderen. Het beestje laat zich vooral in onze provincie opmerken in de Moervaart-, Durme- en Scheldevallei met waarnemingen in Lokeren, Berlare, Kruibeke en Waasmunster.

Daarom ondersteunt het Proviniciebestuur graag de rondreizende tentoonstelling over Olga de Otter, een initiatief van WWF Belgie.

Je kan de otterexpo deze zomer in Oost-Vlaanderen ontdekken in de bezoekerscentra Donkmeer in Berlare, Molsbroek in Lokeren en provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve in Zwalm.

vzw Durme

Natuurreservaat Nieuwdonk

Wilde bijen : aangepast natuurbeheer zorgt voor betere leefomgeving van deze bedreigde soorten

Naast de gekende honingbij leven er in de Benelux zo’n 400 soorten wilde bijen, vele zeldzaam of bedreigd. Daarom liet het Provinciebestuur recent twee inventarisatiestudies uitvoeren: in het Kloosterbos in Wachtebeke en in natuurgebied Drooghout in Oosterzele. Op basis van de resultaten passen we de beheermaatregelen van die gebieden aan. Zo kunnen we de leefomgeving van wilde bijen beter beschermen en de populaties bevorderen.

Ook lokale besturen of (natuur)verenigingen kunnen via aangepast natuurbeheer bijdragen aan biodiverstiteit. Via het omgevingscontract kunnen lokale besturen o.a. ondersteuning krijgen bij de opmaak van een natuurbeheerplan (voor bossen en natuurgebieden) of een bermbeheerplan langs wegen.

Bescherm en bevorder wilde bijen

Klimaatgezond renovatie-advies: oproep lokale besturen

De Provincie wil het bestaande renovatieadvies voor particuliere woningeigenaars in Oost-Vlaanderen verruimen met extra aandacht voor klimaataspecten. Thema’s als hittebestendig wonen, infiltratie, opslag en gebruik van hemelwater komen daarbij aan bod.

De Provincie zoekt steden of gemeenten die op korte termijn mee willen pionieren. Lokale besturen kunnen met dit gratis aanbod proefdraaien in een of meer wijken/straten waar klimaatacties op het publieke domein staan gepland. Stuur voor 11 juli 2021 je kandidatuur en beknopte motivering naar dubo@oost-vlaanderen.be. De adviesbezoeken worden ingepland in 2022.

Groepsaankoop zonnepanelen: tot 16 juli

In Oost-Vlaanderen werd in 2019 amper 5,3% van het zonnepotenteel van de daken benut, zo blijkt uit de recentste gegevens van de databank Provincies in Cijfers. Daarom organiseert het provinciebestuur opnieuw een groepsaankoop zonnepanelen. Nieuw is het aanbod voor een thuisbatterij!

Deelnemers krijgen de laagste prijs (gemiddeld 36% goedkoper) aan de beste kwaliteit, worden volledig ontzorgd, ontvangen objectieve informatie en de beste garanties.

Ontdek hier de groepsaankoop