Provinciebestuur bereidt het Kloosterbos in Wachtebeke voor op brandrisico

Naar aanleiding van de voorbije droge zomers, stelde het provinciebestuur in 2020 een nood- en interventieplan op voor het Kloosterbos. In samenwerking met de betrokken brandweerzone Centrum en de lokale autoriteiten van Wachtebeke is een plan uitgewerkt dat een snelle en doortastende interventie bij brand moet mogelijk maken. Om de parate terreinkennis bij het brandweerkorps te verhogen, organiseerde brandweerzone Centrum op donderdagavond 12 augustus een grootschalige brand- en zoekoefening in het Kloosterbos. Het scenario van de oefening was een combinatie van verschillende levensechte situaties.

“Dit 125 ha bosgebied bestaat o.a. uit waardevol heidegebied en grote percelen dennenbomen. Beide biotopen zijn bij droogte brandgevoelig. Natuurherstel na een brand is niet evident: het kost handenvol geld en het duurt decennia vooraleer de eerste resultaten weer zichtbaar zijn. Daarom is het belangrijk om niet alleen branden te vermijden, maar ook goed voorbereid te zijn op een eventuele brand. Een nood- en interventieplan en oefeningen dragen daar zeker tot bij.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Interventie, maar vooral preventie

In dit noodplan is het Kloosterbos door de interventiediensten opgedeeld in acht verschillende deelzones, zodat een mogelijk brandhaard in het 125ha bos snel te lokaliseren is. In totaal zijn 45 kleine, maar opvallend oranje infobordjes op het domein aangebracht. Elk bordje vermeldt het noodnummer 112 en het ‘adres’ in het Kloosterbos, een combinatie van cijfers en een letter gaande van zone A tot en met H. Zo kan de melder beter de locatie van de brand in het bos aan de hulpdiensten meedelen.

Bij het opstellen van het noodplan is ook rekening gehouden met de toegankelijkheid via voldoende brede en berijdbare paden. Zo kunnen brandweerwagens met blusmateriaal het bos inrijden.

“Behalve de weersomstandigheden waar we geen invloed op hebben, zijn terreinkennis en interventiesnelheid cruciale factoren om de omvang van een natuurbrand in te perken. Een belangrijke rol is weggelegd voor bezoekers van een bos of natuurgebied: wees waakzaam, rook niet en stook geen vuurtjes. Ik heb in mijn loopbaan gelukkig nog maar een paar kleine natuurbranden meegemaakt en ik wil dat ook graag zo houden.”

Jörge Engels, luitenant brandweerzone Centrum

Fragiel dennenbos omvormen tot weerbaar en biodivers bos

Een bos dat uit verschillende boomsoorten bestaat, is niet alleen goed voor de biodiversiteit. De variatie aan bomen draagt ook bij aan de weerbaarheid en de brandpreventie. In de loop van de 20ste eeuw werden in het Kloosterbos op grote schaal naaldbomen aangeplant voor de economische productie van hout. Daarom vormt de Provincie, die in 2002 eigenaar werd van het Kloosterbos, het bos opnieuw om tot een structuurrijk bosgebied met inheemse soorten zoals struikheide, berk en zomereik. Dat zijn de soorten die er oorspronkelijk floreerden. Door eenzijdige beplanting verschraalt de soortenrijkdom aan planten en dieren. Een eenzijdig bos is ook vatbaar voor plagen zoals vb. de letterzetter, de schorskever die dodelijk blijkt voor fijnsparbossen in het Waasland. Door de klimaatverandering  worden dergelijke homogene naaldbossen ook gevoelig voor droogte, met groter risico op brandgevaar. In loofbossen is het brandgevaar bij droogte beperkter.

Netwerkmoment Burgemeesterconvenant

Donderdag 21 november was het verzamelen geblazen in het Provinciehuis rond het thema klimaatadaptatie. Schepen van duurzaamheid Marina De Bie gaf de toon aan en vertelde ons hoe Mechelen al meer dan 20 jaar timmert aan de duurzame weg. Mechelen mag zich in 2020 “duurzaamste stad van Europa” noemen. De focus van de infodag lag op de ruimtelijke instrumenten die je als bestuur kan inzetten in de strijd tegen klimaatverandering. Behalve de presentatie van Mechelen, vind je hier ook de praktijkervaringen van  Wetteren, Hemiksem en Evergem en Merelbeke.

Hittestress in gemeenten

Steden en gemeenten missen momenteel essentiële kennis en instrumenten om hun pleinen, straten en gebouwen hittebestendig te maken. Daarom neemt de Provincie Oost-Vlaanderen deel aan het project ‘Cool Towns’, dat lokale besturen handvatten zal aanreiken om efficiënte hittemaatregelen te nemen.

De eerste metingen vonden eind augustus 2019 plaats. Cool Towns kwam ook in de media (AVS)

 

 

Energievraagkaart – geoportaal in ontwikkeling

Welke energie verbruikt men op welke plaats ? Om op deze vraag een gedetailleerd zicht te krijgen, heeft de provincie Oost-Vlaanderen een geoportaal ontwikkeld – nu in test versie – met behulp van open data van Fluvius. Op dit portaal kan je de lineaire dichtheid van vraag naar aardgas en vraag naar elektriciteit visualiseren. De lineaire dichtheid staat voor het verbruik per lopende meter straatlengte.

Deze kaarten kunnen gebruikt worden bij de opmaak van klimaatplannen, het inplannen van warmtenetten, de afbouw van aardgasnetten, enz.

In ontwikkeling

Het geoportaal is in ontwikkeling want nog niet alles is op vlak van  ICT al optimaal ontsloten en/of uitgewerkt. Ook inhoudelijk staan een aantal zaken nog niet juist of kunnen ze beter gevisualiseerd worden. Net daarom willen we al de kans geven om de toepassing te testen en opmerkingen over te maken.

Heb je interesse om je opmerkingen door te geven, neem dan contact op met de cel Energie.

info@energielandschap.be
09/267 75 65