Aanbod Provincie Oost-Vaanderen nav Vlaams Klimaat- en Energiepact

De Vlaamse regering keurde op 4 juni 2021 het Lokaal Klimaat en Energiepact goed. Om de 60 Oost-Vlaamse lokale besturen in de uitgebreide en grensoverschrijdende klimaatmaterie te ondersteunen, ondertekende het provinciebestuur op 29 juli dit pact als ondersteuner.

Met dit pact wil Vlaanderen tussen nu en 2030 samenwerken met lokale besturen om klimaatdoelstellingen waar te maken. Daarbij wordt een sterke financiële ondersteuning voorzien.

Voorwaarde is dat de gemeente ook instapt in het Burgemeestersconvenant 2030.

Steden en gemeenten krijgen tot 29 oktober 2021 tijd om het pact te ondertekenen.

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt reeds lang actief de 60 lokale besturen. We combineren expertise, terreinkennis, ervaring. We doen dit o.a. via de opmaak van lokale en regionale klimaatplannen, het uitgebreid aanbod in het Omgevingscontract, via talrijke subsidies.

Hier vind je ons aanbod per werf van het Vlaams Klimaatpact