Het vernieuwd aanbod van het Omgevingscontract is er! De digitale versie staat online.

Het omgevingscontract biedt lokale besturen ondersteuning bij projecten rond klimaat, duurzaam wonen en bouwen, energie, mobiliteit, water, lucht en geluid, bodem, natuur en landschap, educatie en lokale economie.
Alle 60 Oost-Vlaamse gemeenten sloten een omgevingscontract af met de Provincie.