Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s van Europa. Er is dan ook dringend nood aan bijkomende inspanningen om bosuitbreiding te realiseren. Met BOOST willen de Bosgroepen Oost-Vlaanderen particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen door een toelage toe te kennen aan bosuitbreidingsprojecten op private gronden. Hiermee wordt een deel van het grondwaardeverlies bij bebossing vergoed. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen.

Meer info: http://bosgroepen.be/boost