Provinciale toelage aanleg fietsbrug en fietsonderdoorgang langs Coupure en Jan Van Hembysebolwerk in Gent

De Stad Gent legt een onderdoorgang voor fietsers aan onder de Contributiebrug aan de kant van de Coupure Links. Voorts vernieuwt de Stad ook de nabijgelegen Tweegatenbrug tussen het Jan Van Hembysebolwerk en de Leiekaai. De nieuwe Tweegatenbrug wordt een voetgangers- en fietsersbrug, waarbij voetgangers en fietsers een eigen traject volgen. De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt het duoproject met een forse subsidie van in totaal net geen 2,5 miljoen EUR.

De fietsonderdoorgang en de fietsersbrug behoren tot het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en verbinden de noordelijk rand van Gent en de randgemeenten met de binnenstad.

Fietsers die op dit moment de Nieuwe Wandeling willen oversteken verliezen veel tijd voor de verkeerslichten. Zeker tijdens de spitsuren bestaat er een grote kans op conflictsituaties met het andere wegverkeer. Uit tellingen van onder andere de Stad Gent zelf blijkt dat het aantal fietsers op de fietsroute langs de Coupure jaar na jaar toeneemt.

De broodnodige modal shift naar een meer duurzame mobiliteit behoort tot de speerpunten van het provinciale mobiliteitsbeleid, en daarbij zetten we ook sterk in op ondersteuning van steden en gemeenten. Een route zoals die langs de Coupure wordt zo druk gebruikt dat tijdens de spitsuren bijna heuse fietsfiles ontstaan. Door de nieuwe fietsinfrastructuur waar we met de Provincie financieel aan bijdragen, krijgen die opstoppingen geen kans meer en zal het comfort en de veiligheid van fietsers fors verhogen. Op die manier zullen nog meer pendelaars en scholieren voor de fiets kiezen.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De deputatie kende voor de bouw van de fietsonderdoorgang een toelage toe aan de Stad Gent van 2 408 387,50 EUR (incl. btw). Vijftig procent hiervan wordt gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Voor de vernieuwing van de Tweegatenbrug kan de Stad rekenen op een provinciale subsidie van 56 136,26 EUR (incl. btw).

De effectieve start van de werken is gepland voor begin 2021 en het einde is voorzien in het najaar 2022.