Hittestress in gemeenten

Steden en gemeenten missen momenteel essentiële kennis en instrumenten om hun pleinen, straten en gebouwen hittebestendig te maken. Daarom neemt de Provincie Oost-Vlaanderen deel aan het project ‘Cool Towns’, dat lokale besturen handvatten zal aanreiken om efficiënte hittemaatregelen te nemen.

De eerste metingen vonden eind augustus 2019 plaats. Cool Towns kwam ook in de media (AVS)