Minder vervuilende kilometers, waarover hebben we het?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging. Daarvoor zullen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en streven naar een netto-nuluitstoot tegen 2040. De transportsector is met een aandeel van 38 procent de grootste verantwoordelijke voor de CO2-emissies in de provincie. Volgens prognoses zal deze uitstoot tegen 2020 nog stijgen. Verplaatsingen moeten daarom absoluut efficiënter en duurzamer gebeuren in de toekomst. Dit realiseren we door de mobiliteitsbehoefte te beperken, door telkens weer te kiezen voor het meest geschikte vervoersmiddel en door ons op een zo efficiënt mogelijke manier te verplaatsen. Een CO2-neutrale mobiliteit tegen 2040 is een haalbare kaart, want de technologieën ervoor bestaan al.

Waar willen we naartoe?

  • Oost-Vlaanderen blijft investeren in fietsinfrastructuur. Zo bouwen we aan een fietsnetwerk dat het lokale aanvult. Het netwerk van langeafstandsfietspaden langs grote assen wordt druk gebruikt.
  • We ondersteunen gemeenten bij de opmaak van plannen voor trage wegen en de (her)aanleg ervan.
  • Het Provinciaal mobiliteitspunt geeft informatie en advies aan bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer willen promoten bij hun werknemers. Een vaak gebruikte tool hiervoor is de MobiScan.
  • Binnen de eigen organisatie kiezen we zo veel mogelijk voor duurzame mobiliteit. Zo krijgen medewerkers een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, stellen we dienstfietsen ter beschikking. Op de trein springen wordt extra gemakkelijk als je biljet afgedrukt klaar ligt en je plooifiets startensklaar staat.
  • De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam, watergebonden bedrijventerrein. Het project zal ook een hefboom zijn voor verbeterde mobiliteit in de ruimere omgeving, omdat het fileleed in de kern wordt aangepakt.

Wat hebben we al gerealiseerd?

   • Oost-Vlaanderen blijft investeren in fietsinfrastructuur. Zo bouwen we aan een fietsnetwerk dat het lokale aanvult. Het netwerk van langeafstandsfietspaden langs grote assen wordt druk gebruikt.
   • Je elektrische fiets opladen kan aan de fietslaadpunten van de Provincie. Momenteel vind je die reeds in Puyenbroeck, De Gavers, Het Leen, De Kaaihoeve, Streekcentrum Huysmanshoeve en op het binnenplein van het PAC in de Gouvernementstraat. Meer laadpunten vind je op www.oplaadpunten.org.
   • We ondersteunen gemeenten bij de opmaak van plannen voor trage wegen en de (her)aanleg ervan.
   • Het Provinciaal mobiliteitspunt geeft informatie en advies aan bedrijven die duurzaam woon-werkverkeer willen promoten bij hun werknemers. Een vaak gebruikte tool hiervoor is de MobiScan.
   • Binnen de eigen organisatie kiezen we zo veel mogelijk voor duurzame mobiliteit. Zo krijgen medewerkers een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, stellen we dienstfietsen ter beschikking. Op de trein springen wordt extra gemakkelijk als je biljet afgedrukt klaar ligt en je plooifiets startensklaar staat.
   • De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam, watergebonden bedrijventerrein. Het project zal ook een hefboom zijn voor verbeterde mobiliteit in de ruimere omgeving, omdat het fileleed in de kern wordt aangepakt.

Een greep uit de geplande acties

  • We sensibiliseren àlle Oost-Vlamingen rond duurzame mobiliteit. We stellen specifieke informatie beschikbaar naar inwoners, bedrijven en organisatie, steden en gemeenten, scholen en het eigen personeel.
  • We bieden financiële ondersteuning aan innovatieve projecten rond duurzame mobiliteit.
  • We verbeteren de bereikbaarheid en ontsluiting van trekpleisters en vervoersregio’s.
  • We helpen bij het verder uitbouwen en onderling afstemmen van fietsroutenetwerken en netwerken van trage wegen.
  • We stimuleren water- en spoorgebonden bedrijvigheid.
  • We stimuleren duurzame logistiek voor bedrijventerreinen door een betere mobiliteitsplanning binnen bedrijven en over bedrijfsgrenzen heen.
  • We zetten een demo-project op rond het clusteren van express goederen bij verschillende bedrijven.