Berichten

Bloemekenswijk Lievegem Renoveert!

Bloemekenswijk Lievegem Renoveert!

In Lievegem is het project ‘Bloemekenswijk Lievegem renoveert!’ voorgesteld. Met dit project willen de projectpartners een wijkrenovatiedynamiek creëren in de Bloemekenswijk en de renovatiegraad verhogen in de gemeente Lievegem.

Gemeente Lievegem, Energiehuis Veneco, Woonwijzer Meetjesland en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen de krachten om van dit project een succes te maken. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidie voor Energieambassadeurs van de Provincie Oost-Vlaanderen en de financiële steun van de gemeente Lievegem. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie begeleidt het project.

“De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt niet eens 1%. In Oost-Vlaanderen zitten we zelfs nog onder dat pover gemiddelde. Nochtans zijn renoveren en isoleren dé middelen bij uitstek om onze CO2-uitstoot fors te verminderen. Want tegen 2040 wil Oost-Vlaanderen klimaatneutraal zijn.” 

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie en Klimaat

Warmtescan en gratis renovatieadvies dicht bij huis

Sinds de start van het project in januari 2021 werd van meer dan 600 voorgevels in de Bloemekenswijk een warmtefoto gemaakt. Deze foto toont waar een woning veel warmte verliest en bijkomend kan worden geïsoleerd.

Van 15 tot 26 maart komt de energiemobiel naar de Bloemekenswijk (Tempelhof). Inwoners van de wijk kunnen er, op afspraak, terecht voor gratis renovatieadvies door een expert van Woonwijzer Meetjesland. Ze krijgen er informatie over de warmtefoto van hun woning, over renoveren, duurzame warmte- en energiebronnen, premies en leningen.

“De inzet van een energiemobiel als lokaal energieloket is een primeur voor ons Energiehuis. Dankzij de energiemobiel kunnen we het gratis renovatieadvies nog dichter bij de burger brengen. We bekijken momenteel om zelf een energiemobiel aan te kopen en dergelijke wijkrenovatietrajecten uit te rollen in de 19 gemeenten van onze regio.”

Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco

Inwoners kunnen zich in de energiemobiel inschrijven voor gratis renovatieadvies aan huis. De adviseur neemt de inwoner hierbij mee doorheen de woning en beantwoordt alle renovatievragen. Daarnaast krijgt de bewoner gepersonaliseerd advies op maat van de woning. Dit omvat een stappenplan met prioritaire maatregelen om de woning energiezuinig te maken en een kostenraming.

“Voor wie dat wenst, volgt de renovatieadviseur daarna ook kosteloos de verdere begeleiding van de renovatiewerken op. Zo wordt de woningeigenaar of huurder volledig ontzorgd. Het renovatieadvies aan huis, de begeleiding en ontzorging kaderen in de campagne ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ van de Provincie Oost-Vlaanderen en wordt in het Meetjesland waargemaakt door Woonwijzer Meetjesland.”

Maarten Quintelier, Coordinator SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland

Groepsaankoop dak- en zoldervloerisolatie

Om de renovatiedynamiek in Lievegem te stimuleren, organiseren de projectpartners ook een groepsaankoop van dak- en zoldervloerisolatie. Deze actie loopt tot en met 31 augustus 2022 en is beschikbaar voor alle inwoners van Lievegem.

“Een slecht  geïsoleerde woning verliest de meeste warmte via het dak. Het dak vernieuwen of isoleren is vaak de eerste belangrijke stap om een woning te renoveren. Dit verbetert niet alleen het wooncomfort, maar zorgt ook voor een besparing op de energiefactuur. Via deze groepsaankoop willen we alle Lievegemnaren stimuleren om hun dak of zoldervloer te isoleren en hun woning klimaatgezonder te maken.”

Gerrit Van Brabant, Schepen Lievegem bevoegd voor Klimaat

Renovatiewandeling doorheen de Bloemekenswijk

Om inwoners bijkomend te inspireren over renoveren is een themawandeling uitgestippeld doorheen de Bloemekenswijk. Op 11 plaatsen krijgen de deelnemers informatie over onder andere hoogrendementsglas, dakisolatie, muurisolatie, zonnepanelen, ECP, warmtescan, enzovoort. Wie de wandeling doet, kan deelnemen aan de wedstrijd en maakt kans op een leuke prijs. De wandeling loopt nog tot en met 31 mei 2021.

Subsidie voor Energieambassadeurs

Het project kadert in de subsidie voor Energieambassadeurs waarmee de Provincie concrete projecten ondersteunt die bijdragen tot een duurzame energietransitie met als doel de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen te verminderen. De energieambassadeurs hebben een sterke voorbeeldfunctie. Zowel verenigingen, scholen, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als ondernemingen kunnen een beroep doen op de subsidie.