Berichten

Wilde bijen : aangepast natuurbeheer zorgt voor betere leefomgeving van deze bedreigde soorten

Naast de gekende honingbij leven er in de Benelux zo’n 400 soorten wilde bijen, vele zeldzaam of bedreigd. Daarom liet het Provinciebestuur recent twee inventarisatiestudies uitvoeren: in het Kloosterbos in Wachtebeke en in natuurgebied Drooghout in Oosterzele. Op basis van de resultaten passen we de beheermaatregelen van die gebieden aan. Zo kunnen we de leefomgeving van wilde bijen beter beschermen en de populaties bevorderen.

Ook lokale besturen of (natuur)verenigingen kunnen via aangepast natuurbeheer bijdragen aan biodiverstiteit. Via het omgevingscontract kunnen lokale besturen o.a. ondersteuning krijgen bij de opmaak van een natuurbeheerplan (voor bossen en natuurgebieden) of een bermbeheerplan langs wegen.

Bescherm en bevorder wilde bijen