705_banner_smal_LogoBoost je lokaal klimaatbeleid

Workshop gemeentelijk klimaatrapport

maandag 20 mei 2019 van 13.30 tot 16 uur
vrijdag 24 mei 2019 van 9.30 tot 12 uur

Gent, PAC Het Zuid

De Provincie wil samen met de lokale besturen werk maken van een ambitieus klimaatbeleid.

Via de online tool provincies.incijfers.be stellen we relevant cijfermateriaal ter beschikking op maat van elke stad of gemeente. Dit kan helpen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven, te monitoren en bij te sturen.

Het klimaatrapport is de boordcomputer van je lokaal klimaatbeleid. Het toont in welke mate de gemeentelijke klimaatdoelstellingen effectief gehaald worden. Het klimaatrapport voor de Oost-Vlaamse gemeenten kwam tot stand dankzij het team Klimaat en het team Data & Analyse van de Provincie.

We organiseren een interactieve werksessie over de klimaatrapporten op 20 en 24 mei. Deze sessie zal je helpen om de klimaatrapporten en de online tool provincies.incijfers.be actief te gebruiken en de resultaten correct te interpreteren.

 
Inschrijven voor deze vorming is verplicht. Vanwege de beschikbare infomaticavoorzieningen, is het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 20. Wees er snel bij en schrijf je in vóór 15 mei 2019.

Praktisch

Wanneer?
maandag 20 mei van 13.30 tot 16 uur of
vrijdag 24 mei van 9.30 tot 12uur

Waar?
PAC Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent
zaal De Moervaart

Wie?
schepenen en ambtenaren bevoegd voor milieu, duurzaamheid, klimaat, energie,..

Doel?
De deelnemers krijgen inzicht in het klimaatrapport van hun gemeente en leren de resultaten duiden en interpreteren.

Deelnemen?
Vanwege de beschikbare informaticavoorzieningen, is het aantal deelnemers per sessie beperkt tot 20 personen. Schrijf je snel in voor 15 mei. Deelname is gratis.

Lesgevers?
Kim Rienckens, beleidsmedewerker Klimaat, dienst Milieubeleidsplanning
Zeneb Bensafia, medewerker team Data & Analyse

 

Schrijf in voor de sessie van maandag 20 mei

Schrijf in voor de sessie van vrijdag 24 mei