705_banner_smal_Logo

 

Samen met de lokale besturen, maken we werk van een ambitieus klimaatbeleid.

Via de online tool provincies.incijfers.be stellen we relevant cijfermateriaal ter beschikking op maat van elke stad of gemeente. Dit kan helpen om het energie- en klimaatbeleid vorm te geven, te monitoren en bij te sturen.

Het klimaatrapport is de boordcomputer van je lokaal klimaatbeleid. Het toont in welke mate de gemeentelijke klimaatdoelstellingen effectief gehaald worden. Het klimaatrapport voor de Oost-Vlaamse gemeenten kwam tot stand dankzij het team Klimaat en het team Data & Analyse van de Provincie.