Energieambassadeurs 2019

Reset. Vlaanderen

Reset. Vlaanderen

Reset.Vlaanderen testte met ‘Samen (Zonne)Energie Winnen’ een nieuwe methode uit om werknemers mede-eigenaar te maken van een zonnepaneleninstallatie op het dak van hun bedrijf. Met een wedstrijd en prospectie selecteerde Reset.Vlaanderen en energiecoöperatie EnerGent hiervoor een geschikt bedrijf. Tegelijk rolde de organisatie een energiebesparingscampagne uit door begeleiding van een energieteam van werknemers. Meer info over de resultaten van het project vind je hier.

Energiecoöperatie EnerGent

Energiecoöperatie EnerGent

Energiecoöperatie EnerGent wil het aantal collectieve renovatieprojecten opkrikken en testte tijdens het project ‘Wijkwerf Merelbeke en Destelbergen’ een nieuwe communicatie- en sensibiliseringsstrategie uit, in samenwerking met de Universiteit Gent. Hun ervaringen met de verschillende communicatiestrategieën (do’s and dont’s) vind je hier terug.

Zelzate Lekker Warm

Zelzate Lekker Warm

In ‘Zelzate lekker warm’ rolt de Bond Beter Leefmilieu een pilootproject uit rond groene warmte. Door een participatieve aanpak werkt de Bond Beter Leefmilieu op collectief en individueel vlak aan groene warmte.

Het opgemaakte draaiboek vind je hier terug.

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken wil met een tweede editie van de ‘Burgerschool Oost-Vlaanderen’ nieuwe klimaatpioniers opleiden en bestaande of opstartende burgerinitiatieven versterken. De focus ligt deze keer op deel- en herstelinitiatieven.

Zonnehoeve|Living+ vzw

Zonnehoeve|Living+ vzw

Zonnehoeve|Living+ vzw uit Eke-Nazareth biedt ondersteuning aan personen met een beperking bij het aspect van wonen en werken. Met ‘Energieambassadeur zonder beperking’ wil de organisatie fietsenstallingen met zonnepanelen plaatsen voor bewoners en personeel. Daarnaast zet het project in op meten en besparen van energie bij de doelgroep.

Door de uitgevoerde investeringen en de nodige sensibilisering werd er 32% minder autokilometers afgelegd dan het jaar voordien. Medewerkers namen bovendien meer de fiets voor hun woon-werkverplaatsing. Als laatste werden verschillende energieverslindende elektrische toestellen vervangen door energiezuinige toestellen.

gemeentebestuur Denderleeuw

gemeentebestuur Denderleeuw

Het gemeentebestuur van Denderleeuw investeert in een biomassa-installatie voor de nieuwe site Veldstraat. De biomassa-installatie zal draaien op houtig snoeiafval dat de eigen groendienst en vrijwilligers van Natuurpunt verzamelen. De installatie verwarmt het nieuwe gebouw waar het stadsbestuur de gemeentelijke technische dienst en brandweer zal huisvesten.

Ecolife

Ecolife

Het project Burgerbudget liep 31 maart 2021 ten einde. In de Oost-Vlaamse gemeenten Erpe-Mere en Kruisem werd het Burgerbudget succesvol uitgerold. Ecolife ontwikkelde de leidraad ‘Burgerbudget: impactvolle energieprojecten voor en door de burgers van je gemeente.’ In de leidraad vind je de methodiek, een voorbeeldreglement en een stappenplan terug, zodat je zelf aan de slag kan.

Naast deze leidraad biedt Ecolife ook begeleiding op maat aan om het Burgerbudget in jouw gemeente te realiseren. Dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen betalen Oost-Vlaamse lokale besturen slechts 50% van de kostprijs. Meer info vind je terug in het
omgevingscontract.

!DROPS vzw

!DROPS vzw

Tijdens het project ‘De Duurzaamste Buurt’ zocht !DROPS vzw uit hoe je via een participatief traject het meeste milieuwinst kan boeken. In twee Gentse wijken en in samenwerking met tal van buurtorganisaties zochten ze naar oplossingen op maat van de wijk, die ze vervolgens uittesten.
Hun geleerde lessen in de vorm van een draaiboek, kan je hier bekijken.

Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert

Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert

Door het plaatsen van energiezuinige ledverlichting bespaarde de sportvereniging maar liefst 50% energie t.o.v. het voorgaande jaar. Er gingen communicatie- en sensibiliseringsacties door voor leden en sympathisanten. De V.O.S. Reinaert maakte een draaiboek voor andere sportverenigingen over hun werkwijze en geleerde lessen.

Climate Co2nscious

Climate Co2nscious

De BUSO-school VTS 3 uit Sint-Niklaas installeert ledverlichting in twee technische leswerkplaatsen. Het project Climate Co2nscious is een aanknopingspunt voor de verdere uitwerking van een doorgedreven klimaateducatie bij leerlingen en leerkrachten.

In het groentewinkeltje werden de plastic draagtassen vervangen door herbruikbare tassen, werd de luchtkwaliteit in een groot aantal klaslokalen gemeten en opgevolgd, en werd een oplaadstation voor batterijen van elektrische fietsen gebouwd. De opgedane ervaring werd uitgedragen naar andere scholen binnen de scholengemeenschap.

Voor jou wil ik boodschappen doen … zoals in de tijd van toen!

Voor jou wil ik boodschappen doen … zoals in de tijd van toen!

Met het project ‘Voor jou wil ik boodschappen doen … zoals in de tijd van toen!’ kocht het woonzorgcentrum Sint-Jozef een elektrische bakfiets aan. Door het gebruik van de bakfiets kon de auto, waarmee boodschappen gebeurden voor de minder mobiele bewoners, meer blijven staan. Hierdoor reduceerde het woonzorgcentrum de CO2-uitstoot, afkomstig van het gebruik van de wagen, met maar liefst 15%! Het woonzorgcentrum zet in op lokale economie en korte keten: dichtbij, lokaal en afvalarm, net zoals in de tijd van toen!

STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’

STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’

De praalwagens in de jaarlijkse stoet van Aalst Carnaval zijn sterk vervuilend en energie-intensief. Met het STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’ wil Stad Aalst samen met de carnavalsgroepen de dieselgeneratoren vervangen door batterijen op groene stroom.

Stad beloond voor het vervangen van vervuilende carnavalswagens