Klimaat is één van de 8 speerpunten in het beleid van de Provincie Oost-Vlaanderen. Klimaat is een breed begrip, dat we concreet maken in vele acties en projecten. Hier vind je een staalkaart.