Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst!

Oost-Vlaamse organisaties, zoals lokale besturen, scholen, verenigingen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ondernemingen kunnen bij de Provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet bijdraagt aan een duurzame energietransitie. De Provincie ondersteunt deze projecten niet alleen financieel, maar zorgt ook voor expertise en kennisdeling.

Meer info over de subsidie voor Energieambassadeurs en de oproep 2021 vind je hier.

Doe inspiratie op!