Het bosloket: ondersteuning voor meer bos

Wil je als lokaal Oost-Vlaams bestuur meer bos in je gemeente of stad? Vraag advies of laat je begeleiden. Ontdek in dit filmpje de voordelen van meer bos in jouw gemeente of stad.

Advies

Heb je algemene, praktische, juridische, technische of planologische vragen rond bosuitbreiding? Neem contact op via bosloket@oost-vlaanderen.be .

Begeleidingstraject

Je kan op maat van je eigen gemeente een begeleidingstraject laten uitwerken, van idee tot spade in de grond, met inbegrip van alle mogelijke subsidies.

Samen bekijken we in grote lijnen wat mogelijk is en wie wat het best opneemt. Daarbij zetten we in op maatwerk en lokale samenwerking met andere partners. Er is begeleiding mogelijk in elke fase. Je beslist uiteindelijk zelf wat je als lokaal bestuur wil inbrengen en welke expertise je wil inhuren in het traject.

Mogelijk stappenplan:

  1. Verkenning van de vraag
  2. In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
  3. Uitwerken van een plan van aanpak
  4. Realisatie van een concreet bebossingstraject
  5. Begeleiding van een plantactie
  6. Opvolging en beheer
  7. Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen

Meer info vind je in het omgevingscontract.

Praktijkervaringen gemeenten en steden

Tijdens een webinar op 12 oktober 2021 deelden 4 lokale besturen hun ervaringen over de samenwerking met het Bosloket.

Waarom zou jij beroep doen op het Bosloket? Je ontdekt via hun praktijkervaringen hoe je het Bosloket kan inzetten op maat van de gemeentelijke of stedelijke situatie:

Hoe aanvragen?

Neem contact op met bosloket@oost-vlaanderen.be. De trajectbegeleiding verloopt via het omgevingscontract.

Het bosloket is een gezamenlijke initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen die hun expertise en ervaring bundelen.

Een Boost voor meer bos

BOOST wil particuliere bebossers in Oost-Vlaanderen extra aanmoedigen door een toelage toe te kennen aan bosuitbreidingsprojecten op private gronden. Hiermee wordt een deel van het grondwaardeverlies bij bebossing vergoed. BOOST is een samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen.