Bosuitbreiding is een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is begin 2021 het bosloket opgericht. De Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen bundelden hun krachten tot één aanspreekpunt om lokale besturen te helpen bij alle aspecten van bebossing.
Wat kan het bosloket voor jouw gemeente betekenen? Hoe kan je het bosloket lokaal inzetten? Wat biedt het bosloket aan? Tijdens de webinar op dinsdag 12 oktober krijg je antwoorden op deze vragen.
Vier lokale besturen getuigen over hun samenwerking, ervaringen en eerste realisaties met het bosloket voor Oost-Vlaanderen.