Wat is groene warmte? Hoe ga je als lokaal bestuur aan de slag met groen warmte? Welke instrumenten zet je in? Een antwoord op deze en vele andere vragen krijg je tijdens de digitale infosessies: groene warmte in de praktijk. Lokale besturen nemen het woord en inspirerende praktijkvoorbeelden komen aan bod.

Op donderdag 28 oktober 2021 licht de gemeente Evergem toe hoe het warmtezoneringsplan bij hun tot stand kwam. Er worden positieve en negatieve ervaringen gedeeld.

Dinsdag 16 november  2021 komen we meer te weten over het proces dat stad Brugge doorliep voor de opmaak van het warmtezoneringsplan, en hoe Brugge het plan en het warmtenet in de praktijk wil realiseren.