Oude industriesite Sint-Niklaas wordt broedplaats circulaire en sociale economie

Gedurende vijf jaar ontvangt Sint-Niklaas een jaarlijkse subsidie van 75 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarmee kan de stad haar circulaire ambities verder uitbouwen. Concreet zal de steun gebruikt worden om een oude industriesite om te vormen tot een broedplaats voor circulaire en sociale economie.

Werken, wonen en spelen

Een oude industriesite in de Heistraat in Sint-Niklaas wordt omgevormd tot een broedplaats voor circulaire en sociale economie. De plek, waar ooit veel bedrijvigheid was, kan zo heropleven als economisch centrum. Maatwerkbedrijf Den Azalee, het opleidings- en oriëntatiecentrum van de stad en het OCMW, en enkele kleinere lokale bedrijven van nieuwe of veelbelovend groeiende ondernemers kunnen er elkaar versterken.

“Uit een recente ruimtelijk-economische studie blijkt dat de oude industriesite in de Heistraat veel kansen biedt. Ten eerste kunnen we deze plek samen met onze economische partners doen heropleven. Het wordt een broedplaats, een ‘site van kansen’, waar kennis en ervaring over circulaire en sociale economie uitgewisseld worden met het Waasland. Naast die economische invulling willen we met deze ‘verweven werklocatie’ ook een mooi evenwicht creëren tussen werken en wonen. Zo kunnen we ook een antwoord bieden op de vragen van de buurt naar meer speelgroen en speelprikkels.”

Ine Somers, schepen voor economie Sint-Niklaas

Partners, belangenorganisaties (zoals VOKA), de bedrijventerreinvereniging (Bepasin) en onderwijsinstellingen (zoals Odisee) worden bij de transformatie van de site betrokken.

375 000 EUR subsidie

Met deze subsidieovereenkomst maken de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Sint-Niklaas werk van de ambitie om een circulair ecosysteem uit te bouwen in het Waasland. Een circulaire economie is een economisch systeem waarin bedrijven grondstoffen niet uitputten en waarbij reststoffen volledig opnieuw ingezet worden. Het is dus een systeem dat duurzaam omgaat met grondstoffen, materialen en hulpbronnen.

“De Provincie zet sterk in op het stimuleren van zowel circulair als sociaal ondernemerschap, alsook de kruisbestuiving tussen beide vormen. Om verdere stappen te zetten in de realisatie van een circulaire economie moet er werk gemaakt worden van een geïntegreerd ecosysteem, ook in het Waasland. We willen koplopers en geïnteresseerde lokale overheden, ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, belangenorganisaties, … samenbrengen om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen voor een circulaire economie met sociale impact. Deze subsidie en de ambities in de Heistraat zijn daar een mooi voorbeeld van.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Economie

De subsidie bedraagt in totaal 375 000 EUR en loopt van 2021 tot 2025.